Friday, December 20, 2013

ස්වයං රැකියාවක් ඇරඹීමට අත්වැලක්..

  ලංකාවේ දැනට විශාල පිරිසක් ස්වයං රැකියා වල නිරත වනවා..තම රැකියාවට අමතරව හා ඇතැම් අය ස්වයං රැකියාව පමණක් කරන අය ද ඉන්නවා.ඉතින් මම අද කියල දෙන්න හදන්නේ අලුතින් ස්වයං රකියාවක්‌ පටන් ගන්න හැටි..දැන් ඔයාලා හුග දෙනෙක් LED නාම පුවරු හා LED බල්බ හදන්න පටන් අරන් ඇති.ඒකම ස්වයං රැකියාවක් ලෙස දිගටම කරගෙන
යන්න පුළුවන්..නැතිනම් වෙනත් නිෂ්පාදනයක් වුනත් එහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන්..ඔයාලා ස්වයං රැකියාවක් ස්ථිරවම කරනවා නම් එය රජයේ ලියාපදිංචි කලයුතු වෙනවා..එය ඔබ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගරු කිරීමක් වනවා..එපමනක් නොව ඔබට මනා පිලි ගැනීමක් ද  වෙනවා..ඔබට ලියාපදිංචි අංකයක් ලැබෙන නිසා එය භාවිතා කර ඔබට නිෂ්පාදන අලෙවි කල හැකියි.ඔබ SLS වැනි ඉහල මට්ටමට ඔබේ නිෂ්පාදනය රැගෙන යාමට නම් ඔබේ ව්‍යාපාරය රජයේ ලියාපදිංචි කලයුතු වෙනවා..ඉතින් එක කරන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්..
මුලින්ම ඔයාලා ඔබ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගොස් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ ෆෝමරයක් ඉල්ලා ගන්න.ඒක පුරවන හැටි එතැනින්ම කියලා දේවි.එම ෆොමරයේ ඔබගේ ව්‍යාපාරයට නමක් සකසා පිරවිය යුතුයි..එය මහජනයා ට මතක තබා ගතහැකි අර්ථවත් වචනයක් විය යුතුයි..ඒක ගොඩක් දිගවීම එතරම්  ගුණ දායක නැහැ.මෙහෙම නමක් හොඳයි.'බ්‍රයිට් LED''GREEN LED'
ඊළඟට ව්‍යාපාරය කාගේ නමින් ලියා පදිචි කරන්නේ දැයි කල්පනා කරන්න.හවුල් ව්‍යාපාර වලට යාමට කලින් තමන් තනියම කුඩාවට පටන් ගන්න.
ඔබ රජයේ සේවකයකු නම් ඔබේ නමින් කුඩා පරිමාන ව්‍යාපාරයක් ලියා පදිචිකල නොහැකියි.එය ඔබේ පියා  හෝ දුවගේ හෝ පුතාගේ නමින් ලියාපදිංචි කල හැකියි.ඊට පස්සේ ඔයාලා ව්‍යාපාරය පටන් ගන්නා තැන සලකා බලන්න.එතන ප්‍රදාන මාර්ගයකට ආසන්න වීම ඉතා හොඳයි.එම ව්‍යාපාරය පටන් ගන්නා තැන ඉඩමේ ඔප්පුව අවශ්‍ය වෙනවා..ඔබ ව්‍යාපාරය පටන්ගන්නා ඉඩම ඔබේ නොවේ නම් ඔප්පුව හා අයිතිකරුගෙන් එහි මෙම ව්‍යාපාරය පටන් ගැනීමට ඔහු  කැමති බව දැක්වෙන ලිපියක් ඔහුගෙන් ගන්න ඕනා..දැන් ඔබ කලින් ගත් ෆෝමරයත් ඉඩමේ ඔප්පුව හා ජාතික හැදුනුම් පත සමග ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි මහතා හමුවන්න.ඔහුට ඔබ පටන් ගැනීමට යන ව්‍යාපාරය ගැන කියන්න..ඔහු ඔබට තවත් ෆෝමරයක් ලබා දේවී.එය පුරවා ඔහුට දෙන්න.දැන් ඔබේ ෆෝමරය රැගෙන ගොස් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය භාර දෙන්න.ඔබට සති දෙකකින් පමණ ලියාපදිචි අංකය බලා ගැනීමට පැමිණෙන ලෙස දුරකථන ඇමතුමක් ලැබේවි.ඔබට වසරකට සාමානයෙන් රු.600 ක පමණ මුදලක් ගෙවන්නට වේවි.ඒක තීරණය වන්නේ ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ශුද්ධ ලාභය මත.තව එකක් කියන්න ඕනා ඔයාලට අංකයක් ලැබෙන්න කලින්
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඒ ආසන්න දිනකදී ම පාරිසරික නිලධාරියෙක් ඔබේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිරික්සීමට පැමිණේවි.ඔහු එය පරික්ෂාකර බලා වාර්තා දුන් පහු ඔබේ ව්‍යාපාරික අංකය ලැබේවි.මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර ඔබ ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් ලබා ගත හැකියි.
ඔබට ජය!

No comments:

Post a Comment